Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Pro koho je služba určena

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby od 27 let se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením. Současně mohou mít sníženou schopnost sebeobsluhy, která vyžaduje asistenci druhé osoby, přidruženou tělesnou vadu, případně se pohybující pomocí kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, chodítko, berle).

Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří nejsou schopni soužití s ostatními obyvateli bytů.