Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Snadný text

Snadný text služeb domova pro osoby se zdravotním postižením

Prezentace služeb domova pro osoby se zdravotním postižením ve formátu PDF.

Prezentace služeb

Ceník služeb domova pro osoby se zdravotním postižením ve formátu PDF.

Ceník služeb