Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Transformace

Historie Domova NaNovo p.o. Studénka

Historie Domova NaNovo p.o. Studénka, dříve Ústav sociální péče Nová Horka, Zámek Nová Horka

RokInformace o událostech v historii
1945konfiskace majetku rodiny Wetterů von Lilie, zestátnění zámku v Nové Horce
1948převedení zámku na sociální účely pod správou České katolické charity, umístění postižených dětí, pak zřízení domova důchodců
1957řád sester sv. Františka vystřídaly sestry sv. Kříže
1960zařízení přešlo do správy ONV, odboru sociálního zabezpečení
1964z Domova důchodců se stává Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé ženy
do roku 1989 kapacita 100 obyvatel
1993osamostatnění ústavu, který získává právní subjektivitu
postupné snižování počtu obyvatel
2008schválení „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, kterým započal v ústavu proces transformace, jehož hlavním cílem bylo opustit objekt zámku a vytvořit nové vhodné sociální služby
2010odchod devíti žen do Chráněného bydlení na Slovanské ulici v Novém Jičíně
2011otevření dvoupokojového bytu na ulici Dlouhé v Novém Jičíně
2013uvedení do provozu dalších dvou Chráněných bydlení v Kopřivnici a Sedlnici
2016otevření nově postaveného DOZP ve Studénce pro 18 klientek
2016odstěhování posledních klientek z Nové Horky do DOZP ve Studénce, předání budovy zámku Muzeu Novojičínska
2017stěhování dvou klientů z budovy na Záhumenní ulici v Kopřivnici do nového bytu na Dukelské ulici

Transformační plán na léta 2016 – 2020

transformacni-plan-na-leta-2016-2020.pdf

Transformační plán Zámek Nová Horka

transformacni-plan-zamek-nova-horka.pdf

Rada kraje schvaluje

rada_kraje_schvaluje.pdf

Cesta sociální péče v Nové Horce


Cesta sociální péče v Nové Horce - z ústavu do domovů (obrazový materiál vývoje organizace):

vyvoj-socialni-sluzby.pdf