Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Otevřeno chráněné bydlení

21.03.2013


Od března 2013 bylo otevřeno chráněné bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích.