Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dotace od města Kopřivnice 2019

29.05.2019


Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2019 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 60.000,- Kč.