Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dotace od města Kopřivnice

27.06.2018


Město Kopřivnice Město Kopřivnice poskytlo naší organizaci v roce 2018 dotaci na podporu činnosti služby Chráněného bydlení Kopřivnice ve výši 72.000,- Kč.