Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Povolení návštěv

25.05.2020

Informace pro blízké našich klientů

Jsme velmi rádi, že se můžete opět setkávat se svými blízkými po delším odloučení, a dokonce si je vzít k sobě. Kontakt je již možný, pokud nejsou známy příznaky virového onemocnění.

Berte prosím na vědomí, že jsme dělali vše pro to, aby se Váš blízký nenakazil koronavirem. Dodržovali jsme a dodržujeme hygienická opatření a přenášíme je na naše klienty.

Moc prosíme, abyste při pobytu Vašeho blízkého mimo naši službu dělali totéž. Ochráníte tak nejen sebe a jeho, ale i nás a ostatní klienty – spolubydlící. Je to pro Vás zodpovědný úkol a věříme, že jej zvládnete.

Moc prosíme, abyste Vy, Vaše okolí i Váš blízký dodržovali zejména to, co my:

 • Při kontaktu s lidmi si zakrýváme ústa, nejlépe rouškou
 • Používáme desinfekci na ruce
 • Při pobytu v uzavřeném prostoru často větráme
 • Dodržujeme tzv. bezpečný sociální kontakt mezi sebou – min. 2 metry
 • Pokud víme o rizikovém prostředí s výskytem koronaviru, nechodíme tam
 • Pokud máme příznaky virového onemocnění, izolujeme se od ostatních.

Moc Vám děkujeme za spolupráci.

Povolení návštěvy


Od 26. května 2020 jsou povoleny návštěvy, a to s sebou přinese zvýšené riziko vzniku a rozšíření onemocnění Covid -19. Proto prosíme návštěvníky o trpělivost a dodržování níže uvedených pravidel:

 • přítomnost maximálně dvou osob u klienta,
 • doporučená doba návštěvy 1 hodinu v místnosti, více času doporučujeme strávit mimo Domov,
 • uvítáme pobyt na zahradě, nabízíme možnost posezení v altánu,
 • dodržujte vzdálenost 2 m od ostatních uživatelů, zaměstnanců či jiných návštěv,
 • při vstupu si vydezinfikujte ruce a bude Vám změřena teplota,
 • u vchodu bude pro Vás připraven jednoduchý dotazník – čestné prohlášení, prosím o jeho vyplnění
 • používejte jednorázové rukavice, respirátor nebo roušku a vyhýbejte se kontaktu.


prikaz-reditele-7_2020.pdf