Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekt „Cesta k přirozenému životu“

01.02.2014

Domov NaNovo, p.o. (dříve Zámek Nová Horka, p.o.) realizuje od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015 projekt „Cesta k přirozenému životu“, který je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název výzvy Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací o tomto projektu se dočtěte ZDE.

ESF