Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Závěrečná fáze procesu transformace

21.05.2014

Pro naplnění závěrečné fáze transformace organizace, tedy pro řešení nepříznivé životní situace lidí s těžkým zdravotním postižením, kteří ještě stále žijí v ústavních podmínkách na zámku v Nové Horce byl v roce 2013 Moravskoslezským krajem zakoupen pozemek ve Studénce na Poštovní ulici se záměrem postavit zde dva bezbariérové domy. V každém z nich mají být vytvořeny vždy 2 samostatné bezbariérové byty pro 5, resp. 4 klienty. Zároveň zde má sídlit správa organizace.

Byla zpracována studie stavby i projektová dokumentace, v roce 2014 získala stavba i s přilehlou komunikací pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení. Stavba bude financována z fondů EU prostřednictvím dotace z ROP, žádost již byla také schválena.

Již v červnu 2014 bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby a předpokládá se, že v měsíci srpnu/září 2014 započne samotná stavba domu a cesty, která potrvá cca 11 měsíců.

Přestěhování klientů do nového domova a současné opuštění ústavu na zámku v Nové Horce je předpokládáno na podzim 2015.


Čtěte více v sekci Transformace.

závěrečná fáze transformace - projekt - foto 1 závěrečná fáze transformace - projekt - foto 2 závěrečná fáze transformace - projekt - foto 3 závěrečná fáze transformace - projekt - foto 4