Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Změna věkové hranice pro službu chráněné bydlení

13.07.2016


Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním postižením.

Cílová skupina v chráněném bydlení Sedlnice je ohraničena věkem 27 – 80 let.
Cílová skupina v chráněném bydlení Kopřivnice a v chráněném bydlení Nový Jičín je ohraničena
věkem 19 – 64 let.

Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.