Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Kontakty

Chráněné bydlení na ul. Záhumenní
Adresa: Záhumenní 562
742 21 Kopřivnice
Identifikátor služby:2807221
Chráněné bydlení na ul. Dukelská
Adresa: Dukelská 691/5
742 21 Kopřivnice
Identifikátor služby:2807221
Kontakty - chráněné bydlení Kopřivnice
Ředitel organizace Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA
Tel.: 556 715 202
Mobil: 731 442 867
e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz
Služba chráněného bydlení Kopřivnice Mobil: 734 202 176
Vedoucí chráněného bydlení Bc. Sandra Holubová
Tel.: 732 607 245
e-mail: chbkoprivnice@dnanovo.cz
Sociální pracovnice Mgr. Sandra Žatková
Mobil: 603 250 443
e-mail: sandra.zatkova@dnanovo.cz