Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Poskytované činnosti

Činnosti, které jsou v chráněném bydlení nabízeny a poskytovány jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Strava pro klienty je zajišťována individuálně, klienti mají možnost výběru – společné nebo individuální vaření, odběry jídel z jídelny nebo restaurace. Asistenti podporují klienty ve výběru jídel, seznamují je s nabídkou, v případě potřeby je doprovázejí na nákupy a pomáhají jim s přípravou stravy.
V oblasti pomoci při zajištění chodu domácnosti asistenti podporují klienty a pomáhají jim v běžném úklidu domácnosti a hospodaření s penězi.

Také je nabízená intenzivní podpora ve využívání běžně dostupných a návazných služeb, ve vytváření přirozených mezilidských vztahů, při vyhledávání a využívání aktivit, které odpovídají jejich možnostem a věku.

Klienti jsou vedeni k samostatnému rozhodování a je podporován projev jejich svobodné vůle.
Lékařská péče, návazné služby a kulturní vyžití jsou zajišťovány individuálně podle potřeb a přání klientů.