Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Kontakty

Chráněné bydlení v Sedlnicích
Adresa: Sedlnice č. 336
742 56 Sedlnice
Identifikátor služby:6207222
Kontakty - chráněné bydlení Sedlnice
Ředitel organizace Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA
Tel.: 556 715 202
Mobil: 731 442 867
e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz
Služba chráněného bydlení Sedlnice Mobil: 732 930 672
Vedoucí chráněného bydlení Bc. Marta Olejáková
Tel.: 603 518 166
e-mail: chbsedlnice@dnanovo.cz
Sociální pracovnice
Bc. Jolana Hudcová
Mobil: 734 762 596
e-mail: jolana.hudcova@dnanovo.cz