Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Od roku 2010 je služba chráněné bydlení poskytována v Novém Jičíně na ulici Slovanské a od roku 2011 na ulici Dlouhé (v domě a bytě). Celková kapacita služby je 12 míst.
Od března 2013 je služba chráněného bydlení poskytována také v Kopřivnici v domě na ulici Záhumenní, kde bydlí ve dvou domácnostech celkem 10 uživatelů a od září 2017 také v bytě na Dukelské ulici, kde bydlí dvě osoby. Od března 2013 je služba chráněného bydlení poskytována také v Sedlnicích, kde bydlí 10 uživatelů.

Služba chráněné bydlení je tedy poskytována ve 3 domech a 2 bytech. Službu zajišťují pracovníci v sociálních službách, vedoucí služby a sociální pracovnice.
Služba je poskytována na základě individuálních přání a potřeb klientů, které jsou dojednány prostřednictvím individuálních plánů.