Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Pro koho je služba určena

Cílová skupina:

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním nebo zdravotním postižením.

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením a lidem se zdravotním postižením, kteří mají významně sníženou úroveň rozumových schopností.
Cílovou skupinou jsou osoby od 27 let se střední až vysokou mírou potřebné podpory při zajištění chodu domácnosti, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.

Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří nejsou schopni soužití s ostatními obyvateli bytů.