Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Panorama služeb

Panorama domova pro osoby se zdravotním postižením

Spustit panorama domova pro osoby se zdravotním postižením

Panorama chráněného bydlení v Novém Jičíně

Spustit panorama chráněného bydlení v Novém Jičíně

Panorama chráněného bydlení v Kopřivnici

Spustit panorama chráněného bydlení v Kopřivnici

Panorama chráněného bydlení v Sedlnicích

Spustit panorama chráněného bydlení v Sedlnicích