Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Pro koho je služba určena

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením a lidé se zdravotním postižením, kteří mají sníženou úroveň rozumových schopností, žijící na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec.

Pracujeme zejména s klienty našich pobytových služeb. V případě volné kapacity přijímáme i zájemce mimo naši organizaci.

Cílová skupina v sociální rehabilitaci je věkově ohraničena od 19 do 80 let.