Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Služba funguje ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Zajišťují ji 4 pracovníci – vedoucí služby (sociální pracovnice) a 3 pracovníci v sociálních službách.

Probíhá terénní formou, kdy dojíždíme za klienty domů. Naše služba působí na území ORP Nový Jičín, ORP Kopřivnice a ORP Bílovec.

Služba je poskytována bezplatně.