Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Historie, Transformace a vize

Aktuálně a vize

Aktuálně

I po transformaci naše organizace nadále rozvíjí kvalitu služeb.

Spolupracujeme s mnoha jinými organizacemi a službami, inspirujeme se stážemi a sdílením zkušeností. Zároveň jsme pro mnohé cílem jejich stáží, kdy se snažíme předat informace a zkušenosti z náročných procesů změn, které nás provázeli v rámci transformace institucionální služby i zavádění a udržení služeb komunitního typu. Tím můžeme rozvíjet směrem k normalitě naše služby přímo a jiné nepřímo.

Naše služby se tak postupně mění, jak se mění poptávka a individuální potřeby našich klientů. Např. jsme měnili pokoje z dvoulůžkových na jednolůžkové, rozšířili bydlení v běžném bytě panelového domu nebo upravili ubytovací prostory pro bydlení páru. Průběžně absolvujeme potřebná školení, stáže, supervize nebo konzultace k aktuálním tématům.

Vytvořili jsme terénní službu Sociální rehabilitace, která pomáhá realizovat lidem podporu v sociálním začleňování a v navázání neformálních kontaktů.

Dohledné vize

Organizace Domov NaNovo spolu se zřizovatelem Moravskoslezským krajem reaguje na potřebu podpory lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Kromě podpory v rámci našich stávajících kapacit plánujeme v dohledné době vytvořit dvě nové služby:

DOZP Suchdol nad Odrou
Služba bude určena pravděpodobně lidem s kombinovaným zdravotním postižením, kteří nevyužijí podporu stávající sítě pobytových služeb a je u nich předpoklad sociálního začleňování.

Kapacita služby bude 12 osob, které budou bydlet v 5 bytech vytvořených v rámci objektu. Samostatné byty budou určeny pro 1, 2 nebo 3 osoby.

Podporu v nepřetržitém provozu bude lidem zajišťovat tým pracovníků služby a odborná externí podpora.

Díky dotaci IROP zřizovatel zajišťuje rekonstrukci stávající budovy pro účel zmiňované sociální služby v Suchdole nad Odrou na ulici Za nádražím 215, která dříve sloužila jako výukové středisko Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín a původně jako vila v areálu továrny známého továrníka Karla Varhánka z roku 1885.

Předpokládané otevření služby je 1. 7. 2023.

Sociální služba Skotnice
Služba bude určena pravděpodobně lidem s kombinovaným zdravotním postižením, kteří nevyužijí podporu stávající sítě pobytových služeb a je u nich předpoklad sociálního začleňování.

Kapacita služby bude 12 osob, které budou bydlet ve 2 nově postavených domech a 1 stávajícím v rámci areálu. Samostatné domy budou určeny každý pro 4 osoby.

Podporu v nepřetržitém provozu bude lidem zajišťovat tým pracovníků služby a odborná externí podpora.

Díky dotaci EU zřizovatel zajistí rekonstrukci a novostavby pro účel zmiňované sociální služby ve Skotnici, část Skorotín č. 203, která se bude snažit naplnit přání a představu podpory potřebným lidem předchozího majitele pana Tesaře.

Předpokládané otevření služby je 2024.

Historie Domova NaNovo p.o. Studénka

Historie Domova NaNovo p.o. Studénka, dříve Ústav sociální péče Nová Horka, Zámek Nová Horka

RokInformace o událostech v historii
1945konfiskace majetku rodiny Wetterů von Lilie, zestátnění zámku v Nové Horce
1948převedení zámku na sociální účely pod správou České katolické charity, umístění postižených dětí, pak zřízení domova důchodců
1957řád sester sv. Františka vystřídaly sestry sv. Kříže
1960zařízení přešlo do správy ONV, odboru sociálního zabezpečení
1964z Domova důchodců se stává Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé ženy
do roku 1989 kapacita 100 obyvatel
1993osamostatnění ústavu, který získává právní subjektivitu
postupné snižování počtu obyvatel
2008schválení „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, kterým započal v ústavu proces transformace, jehož hlavním cílem bylo opustit objekt zámku a vytvořit nové vhodné sociální služby
2010odchod devíti žen do Chráněného bydlení na Slovanské ulici v Novém Jičíně
2011otevření dvoupokojového bytu na ulici Dlouhé v Novém Jičíně
2013uvedení do provozu dalších dvou Chráněných bydlení v Kopřivnici a Sedlnici
2016otevření nově postaveného DOZP ve Studénce pro 18 klientek
2016odstěhování posledních klientek z Nové Horky do DOZP ve Studénce, předání budovy zámku Muzeu Novojičínska
2017stěhování dvou klientů z budovy na Záhumenní ulici v Kopřivnici do nového bytu na Dukelské ulici

Transformační plán na léta 2016 – 2020

transformacni-plan-na-leta-2016-2020.pdf

Transformační plán Zámek Nová Horka

transformacni-plan-zamek-nova-horka.pdf

Rada kraje schvaluje

rada_kraje_schvaluje.pdf

Cesta sociální péče v Nové Horce


Cesta sociální péče v Nové Horce - z ústavu do domovů (obrazový materiál vývoje organizace):

vyvoj-socialni-sluzby.pdf