Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dokumenty

Domov NaNovo jezdí ekonomicky a ekologicky

Pracovníci a klienti organizace využívají nově auto Škoda Octavia Combi, které jezdí na stlačený zemní plyn – tzv. CNG. Díky využití tohoto alternativního pohonu šetříme náklady, a hlavně životní prostředí.

Automobil byl zakoupen díky dotace Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč a Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 50.000,- Kč v rámci Výzvy č. 13/2016 na podporu alternativních způsobů dopravy s cílem snížit negativní vlivy dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snaha o snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb

Rok 2018

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

- Domov pro osoby se ZP Studénka6 042 000,- Kč
- Chráněné bydlení Nový Jičín2 295 000,- Kč
- Chráněné bydlení Kopřivnice2 833 000,- Kč
- Chráněné bydlení Sedlnice2 765 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 2073 000 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205400 000,- Kč

Rok 2017

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

- Domov pro osoby se ZP Studénka4 978 000,- Kč
- Chráněné bydlení Nový Jičín1 723 000,- Kč
- Chráněné bydlení Kopřivnice2 188 000,- Kč
- Chráněné bydlení Sedlnice1 885 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 2073 000 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205400 000,- Kč

Rok 2016

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

- Domov pro osoby se ZP Studénka5 020 000,- Kč
- Chráněné bydlení Nový Jičín1 164 000,- Kč
- Chráněné bydlení Kopřivnice1 928 000,- Kč
- Chráněné bydlení Sedlnice1 595 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 2071 750 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205450 000,- Kč

Rok 2015

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

- Domov pro osoby se ZP Studénka4 646 000,- Kč
- Chráněné bydlení Nový Jičín1 277 000,- Kč
- Chráněné bydlení Kopřivnice1 056 000,- Kč
- Chráněné bydlení Sedlnice777 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Neúčelový příspěvek na provoz ÚZ 0900 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205500 000,- Kč

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2018:

zprava-o-cinnosti-po-2018.pdf

Starší výroční zprávy za léta 2008 - 2017:

zprava-o-cinnosti-po-2017.pdf
zprava-o-cinnosti-po-2016.pdf
zprava-o-cinnosti-po-2015.pdf
vyrocni-zprava-2014.pdf
vyrocni-zprava-2013.pdf
zaverecna-zprava-2012.pdf
zaverecna-zprava-2011.pdf
zaverecna-zprava-2010.pdf
zaverecna-zprava-2009.pdf
zaverecna-zprava-2008.pdf


Organizační struktura

Organizační struktura je platná od: 01.05.2019.

organizační struktura