Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Domov NaNovo, příspěvková organizace, se sídlem Poštovní 912, 742 13 Studénka, IČ: 48804860 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Domov NaNovo, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů
 • Pokud Domov NaNovo, p.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od organizace Domov NaNovo informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným organizací Domov NaNovo, p.o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací Domov NaNovo jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací Domov NaNovo, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací Domov NaNovo;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) organizaci Domov NaNovo;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domov NaNovo, p.o.:

  název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
  IČ: 25884646,
  sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  JUDr. František Dědičík, MBA
  e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
  telefon: 733 531 023.