Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj

Domov NaNovo, p.o.
(dříve Zámek Nová Horka, p.o.),
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Domov NaNovo, p. o., Poštovní 912, 742 13 Studénka
IČO: 48804860
Jméno a příjmení správce: Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA
Telefon: 731 442 867
E-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz
(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název společnosti: Jobman s.r.o, Livornská 449, 109 00 Praha
IČO: 27177726
Doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
Telefon: +420 910 120 377
E-mail: dpo@dpohotline.cz
Datová schránka: tkyd8fz

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v příloze č.:
Příloha č. 1 - Informace o zpracování osobních údajů – klienti sociální služby
Příloha č. 2 - Informace o zpracování osobních údajů – smluvní partneři sociální služby
Příloha č. 3 - Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání
Příloha č. 4 - Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.