NAděje + NOrmalita + VOlba

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.
  • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do běžného života.
  • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

Projděte se virtuálně po našem domově

top