NAděje + NOrmalita + VOlba

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s duševním, mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.
• Podporujeme klienty v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do běžného života.
• Pomáháme klientům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.
• Služby poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru.

Projděte se virtuálně po našem domově

top