Výročí 60 let od založení Ústavu sociální péče pro mentálně postižené dospělé ženy v Nové Horce

24. 01. 2024 v 13:49 hodin
Rok 2024 je důležitou připomínkou historie naší organizace. Je to právě 60 let, kdy na zámku v Nové Horce vznikl Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé ženy. Tehdy žilo na zámku až 100 obyvatelek. V roce 2008 však přišel zlom a započala transformace, jejímž cílem bylo opustit zámek a přestěhovat místní klienty do vhodnějších sociálních služeb. V roce 2010 jsme pak slavnostně otevřeli chráněné bydlení v Novém Jičíně. Následovala chráněná bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích v roce 2013. Poslední klientky se odstěhovaly ze zámku v roce 2016, kdy byl zahájen provoz v nově postaveném Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce. 

Význam a důležitost procesu transformace sociálních služeb jsou hezky zachyceny v následující reportáži, která si zvolila právě naši organizaci jako příklad dobré praxe. 

polar.cz/porady/transformace-kraje/transformace-kraje-22-01-2024-18-37

Touto cestou bychom rádi poděkovali Moravskoslezskému kraji za podporu transformace sociálních služeb v našem kraji. 
 
top