Transformace a vize

Aktuálně

I po transformaci naše organizace nadále rozvíjí kvalitu služeb.

Spolupracujeme s mnoha jinými organizacemi a službami, inspirujeme se stážemi a sdílením zkušeností. Zároveň jsme pro mnohé cílem jejich stáží, kdy se snažíme předat informace a zkušenosti z náročných procesů změn, které nás provázeli v rámci transformace institucionální služby i zavádění a udržení služeb komunitního typu. Tím můžeme rozvíjet směrem k normalitě naše služby přímo a jiné nepřímo.

Naše služby se tak postupně mění, jak se mění poptávka a individuální potřeby našich klientů. Např. jsme měnili pokoje z dvoulůžkových na jednolůžkové, rozšířili bydlení v běžném bytě panelového domu nebo upravili ubytovací prostory pro bydlení páru. Průběžně absolvujeme potřebná školení, stáže, supervize nebo konzultace k aktuálním tématům.

Vytvořili jsme terénní službu Sociální rehabilitace, která pomáhá realizovat lidem podporu v sociálním začleňování a v navázání neformálních kontaktů.

Dohledné vize

Organizace Domov NaNovo spolu se zřizovatelem Moravskoslezským krajem reaguje na potřebu podpory lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Kromě podpory v rámci našich stávajících kapacit plánujeme v dohledné době vytvořit dvě nové služby:

DOZP Suchdol nad Odrou

Služba bude určena pravděpodobně lidem s kombinovaným zdravotním postižením, kteří nevyužijí podporu stávající sítě pobytových služeb a je u nich předpoklad sociálního začleňování.

Kapacita služby bude 12 osob, které budou bydlet v 5 bytech vytvořených v rámci objektu. Samostatné byty budou určeny pro 1, 2 nebo 3 osoby.

Podporu v nepřetržitém provozu bude lidem zajišťovat tým pracovníků služby a odborná externí podpora.

Díky dotaci IROP zřizovatel zajišťuje rekonstrukci stávající budovy pro účel zmiňované sociální služby v Suchdole nad Odrou na ulici Za nádražím 215, která dříve sloužila jako výukové středisko Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín a původně jako vila v areálu továrny známého továrníka Karla Varhánka z roku 1885.

Předpokládané otevření služby je 1. 7. 2023.

Sociální služba Skotnice

Služba bude určena pravděpodobně lidem s kombinovaným zdravotním postižením, kteří nevyužijí podporu stávající sítě pobytových služeb a je u nich předpoklad sociálního začleňování.

Kapacita služby bude 12 osob, které budou bydlet ve 2 nově postavených domech a 1 stávajícím v rámci areálu. Samostatné domy budou určeny každý pro 4 osoby.

Podporu v nepřetržitém provozu bude lidem zajišťovat tým pracovníků služby a odborná externí podpora.

Díky dotaci EU zřizovatel zajistí rekonstrukci a novostavby pro účel zmiňované sociální služby ve Skotnici, část Skorotín č. 203, která se bude snažit naplnit přání a představu podpory potřebným lidem předchozího majitele pana Tesaře.

Předpokládané otevření služby je 2024.

top