Kdo jsme

Poslání

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít samostatným životem podobným jejich vrstevníkům, s důrazem na jejich individualitu.

Jak to u nás vypadá

top