Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s duševním, mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.
 
  • Podporujeme klienty v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do běžného života.
  • Pomáháme klientům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.
  • Služby poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru.

Cílová skupina

DOZP Studénka:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením a lidem se zdravotním postižením, kteří mají významně sníženou úroveň rozumových schopností.
Cílovou skupinou jsou osoby od 27 let se střední až vysokou mírou potřebné podpory při zajištění chodu domácnosti, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech.
Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří nejsou schopni soužití s ostatními obyvateli bytů.

DOZP Suchdol nad Odrou:

Služba je určena dospělým lidem s duševním onemocněním, v kombinaci s mentálním nebo zdravotním postižením, kteří mají významně sníženou úroveň rozumových schopností.
Cílovou skupinou jsou lidé od 27 do 64 let s lehkou až střední mírou potřebné podpory při zajištění chodu domácnosti, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy, v sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. Věková hranice je směrodatná pro příjem nových klientů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může ve službě zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, smyslu poskytování sociální služby a způsobu života.

Službu nemůžeme poskytnout v těchto případech:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
b) osoba má akutní infekční onemocnění (a proto není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb)
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Pracoviště, kde službu poskytujeme


Studénka

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 18 osob
Poštovní 912
742 13 Studénka
2023-06-14_15h30_47-2.jpg
 

Suchdol nad Odrou

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita 12 osob
Za nádražím 215
742 01 Suchdol nad Odrou

2023-06-14_15h41_22.jpg

Jak probíhá proces postupu přijetí

Cíle služby DOZP

Zásady poskytování sociální služby

Poskytujeme tyto služby:

Jednání se zájemcem o službu

Informační dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
12. 03. 2024 Ceník služby DOZP Studénka .pdf 196 kB Stáhnout
12. 03. 2024 Ceník služby DOZP Studénka AAK .pdf 477 kB Stáhnout
05. 03. 2024 Ceník služby DOZP Suchdol .pdf 196 kB Stáhnout
05. 03. 2024 Ceník služby DOZP Suchdol AAK .pdf 371 kB Stáhnout
01. 06. 2023 Dotazník spokojenosti pro klienty DOZP - Snadný text .pdf 831 kB Stáhnout
01. 06. 2023 Kompetence klíčového pracovníka a klienta DOZP - Snadný text .pdf 493 kB Stáhnout
02. 01. 2024 Leták organizace .pdf 596 kB Stáhnout
01. 06. 2023 Nouzové a havarijní situace - Snadný text .pdf 1 MB Stáhnout
01. 06. 2023 Pravidla spolubydlení AAK v DOZP - Snadný text .pdf 1 MB Stáhnout
01. 06. 2023 Prezentace služeb DOZP - Snadný text .pdf 3 MB Stáhnout
01. 06. 2023 Smlouva o poskytování sociální služby v AAK DOZP - Snadný text .pdf 2 MB Stáhnout
01. 06. 2023 Stížnosti a připomínky DOZP - Snadný text .pdf 848 kB Stáhnout
top