Jak požádat o službu

Jak zažádat o službu

01

Podání žádosti

Žádost můžete
  • stáhnout sami v dokumentech,
  • požádat sociální pracovnici o její zaslání poštou či e-mailem,
  • žádost osobně vyzvednout.
Sociální pracovnice Vám může pomoci s vyplněním žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost můžete zaslat poštou nebo osobně doručit do služby.
 

Součástí žádosti je také „Vyjádření lékaře“. Pokud jste omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Rozsudek o ustanovení opatrovníka.

02

Osobní schůzka

  • Jednání je zahájeno sociální pracovnicí na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy nebo na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby.
  • Jednání proběhne ve službě nebo v místě Vašeho bydliště.
  • V rámci jednání Vás seznámíme s dalšími službami, které poskytujeme. 
03

Vyrozumění

Pokud první schůzka proběhla ve Vašem bydlišti, tak máte možnost navštívit službu, o kterou žádáte. Písemnou odpověď na žádost Vám odešleme do 30 dnů od prvního jednání. Pokud jsou Vaše potřeby v souladu s poskytovanou službou, je Vaše žádost zaevidována.
04

Přijetí zájemce o službu

Pokud se uvolní místo ve službě, sociální pracovnice vybere vhodného žadatele. Při výběru se řídí danými kritérii.

 

Další informace pro žadatele

top