Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v organizaci Domov NaNovo

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách umožňuje působení dobrovolníků v sociálních službách v rámci akreditovaného režimu dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky a pravidla činnosti dobrovolníků.

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je organizovaná činnost lidí, kteří chtějí svůj čas bez nároku na odměnu věnovat lidem, kteří potřebují podporu při sociálním začleňování do společnosti. Jedná se o týmovou práci dobrovolníků a organizace, která dobrovolnictví přijímá.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která je starší 15 let (do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce, který podepisuje smlouvu) a která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník ji vykonává na základě písemné smlouvy.

Dobrovolnickou činnost lze vykonávat těmito způsoby:

Naši dobrovolníci

Daniela
Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním
O mně
Co má práce obnáší:
Pomáhám lidem, kteří v chráněném bydlení bydlí, aby zvládli co nejvíce dovedností, které jim umožní žít běžným životem. Učí se hospodařit s penězi, samostatně nakupovat a starat se o své bydlení. Pomáhám jim v rozhodování, aby si oni sami co nejvíce rozhodovali o svém životě, jak, kde a s kým chtějí žít.

Co mě na této práci baví:
Baví mě pomáhat lidem a sledovat, jak se učí novým dovednostem a tím se mění jejich život i oni sami.
Mohu jim předat své zkušenosti.
Posiluje mě vidět jejich posun a mám radost, když mohu být někomu užitečná.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Je to hezká práce, která se snad ani prací nazývat nedá. Pomáhat lidem spokojeně žít, to je poslání. Když vás bude bavit, pak vás bude i naplňovat. Máte možnost zažívat radost z malých i větších úspěchů a lépe zvládat starosti, které s sebou tato práce přináší.
Johana
Pracovník v sociálních službách
O mně
Co má práce obnáší:
Začlenit klienty do běžného života, zajistit jejich podporu v samostatnosti, pomoc při hospodaření s penězi, podporovat je v mezilidských vztazích...

Co mě na této práci baví:
Prožívat s klienty jejich každodenní život, vidět a být součástí jejich posunu vpřed, podílet se na jejich krocích k úspěchu.

Proč bych tuto práci doporučila ostatním:
Tato práce člověka naplňuje, dodává pocit, že pomáháte něčemu dobrému. Když uvidíte i sebemenší pokrok, udělá Vám to neskutečnou radost. Klienti Vám dají najevo vděčnost, že i díky Vaší práci se posunuli vpřed.
Tato práce má smysl!
top