Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov NaNovo, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
logo-MSK.gif

Základní účel zřízení: Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
Hlavní činnost: Poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle par. § 48 Domov pro osoby se zdravotním postižením, § 51 Chráněné bydlení a § 70 Sociální rehabilitace

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakt

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Poštovní 912
  Butovice, 742 13 Studénka
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Poštovní 912
  Butovice, 742 13 Studénka
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 06:30 15:00
  Úterý 06:30 15:00
  Středa 06:30 15:00
  Čtvrtek 06:30 15:00
  Pátek 06:30 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 556 403 681
  Mobil: +420 731 442 867
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dnanovo.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Poštovní 912
  Butovice, 742 13 Studénka

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: info%at%dnanovo.cz
  Další elektronické adresy: lukas.spurny%at%dnanovo.cz
 • 4.8 Datová schránka

  7mgmvmi

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2112818164/2700
6. IČO
48804860

7. DIČ

CZ48804860 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info%at%dnanovo.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7mgmvmi

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Lukáš Spurný

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
top