Podpora služeb sociální prevence 3

01. 01. 2020

Registrační číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v období od 1.1.2020 do 31.12.2021, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Díky projektu Podpora služeb sociální prevence 3 tak vznikla služba Sociální rehabilitace NaNovo, která je prostřednictvím projektu financována.

Přehled klíčových aktivit

  1. Podpora vybraných sociálních služeb
  2. Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 498 762 144,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 423 917 222,40
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 49 876 214,40
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 24 936 307,20


 
top