Projekt „Cesta k přirozenému životu"

01. 02. 2014
Číslo projektu:
CZ.1.04/3.1.02/C1.00003 

Rozpočet projektu: 2630379,01

Hlavním cílem projektu je poskytování služby chráněného bydlení v Kopřivnici a Sedlnicích osobám se zdravotním postižením. Naší snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života, který je srovnatelný s jejich vrstevníky mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je tedy začlenění klientů chráněného bydlení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování intenzivní podpory při nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v sociálních podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů atd.

Budeme poskytovat cílenou podporu lidem se zdravotním postižením v chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se v březnu 2013 po letech odstěhovali z ústavního zařízení, které pro nebylo domovem a nenabízelo jim kvalitní podmínky pro život. V rámci klíčových aktivit budou poskytovány služby klientům se zdravotním postižením. Naší snahou je podpora klientů ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu života. Akcent je dán na přirozené sociální začlenění klientů do běžné společnosti. Součástí je také mimo jiné:

  • Individuální motivace a podpora klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
  • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
  • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
  • Rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klienta cílenou a plánovitou podporou asistentů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
  • Zapojování klientů do veřejného života pomocí nácviku využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
  • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů, supervize pro klienty a klíčové pracovníky, vzdělávání klientů
  • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
  • Podpora schopnosti klienta orientovat se v místě a čase
  • Spolupráce s veřejnými a návaznými službami (STD) a účast na komunitním plánování obcí
  • Doprovod klienta do případného zaměstnávání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Cesta k přirozenému životu“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Kontakt na koordinátora projektu

Bc. Libuše Šimíčková
libuse.simickova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu

top