Projekt „Konečně venku“

01. 01. 2015
Registrační číslo:
CZ.1.04/3.1.02/D2.00001

Rozpočet projektu: 1504379,64

Obsahem projektu je cílená podpora 11 lidí se zdravotním postižením v sociálních službách chráněných bydleních v Kopřivnici a v Sedlnicích. Tito lidé se sem v březnu 2013 přestěhovali po mnoha letech strávených v ústavním zařízení, ve kterém pouze přežívali a neměli jasnou představu o lepší budoucnosti. Díky transformačnímu procesu v organizaci Domov NaNovo, p. o. (dříve Zámek Nová Horka, p. o.) bylo vytvořeno chráněné bydlení v Kopřivnici ve vilce o dvou bytech a v obci Sedlnice v domě se dvěma byty a garsoniérou. Díky této změně se výrazně pozitivně změnil způsob života lidí s postižením. Kvalita bydlení, zázemí pro hygienu, zajištění soukromí vytváří v novém bydlení opravdové domácké prostředí. Díky aktivitám projektu mimo jiné zvyšujeme kompetence lidí s postižením v běžných oblastech lidského života a podporujeme tak jejich sociální začleňování.

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v Kopřivnici a v Sedlnicích. Chceme poskytnout individuální asistenci 11 klientům těchto služeb ve smyslu vedení způsobu života, který je srovnatelný se životem jejich vrstevníků mimo sociální službu v návaznosti na vztahy s rodinou, přáteli a na běžné veřejné společenské prostředí. Cílem projektu je také sociální začlenění klientů do běžné společnosti, podpora v přirozeném rozvoji jejich životních kompetencí a využití rovných příležitostí s cílem umožnit rovnocenný vstup na trh práce prostřednictvím individuální asistence v situacích. Těmto lidem bude dána podpora dle jejich potřeb tak, aby byli schopni zajistit svou existenci, získali zaměstnání nebo dále rozvíjeli své schopnosti např. v STD, denních stacionářích atd.

Budeme realizovat stanovené klíčové aktivity, které mimo jiné obsahují individuální asistenci 11 lidem se zdravotním postižením. V rámci těchto aktivit budou podporováni pouze klienti, kteří nejsou podporování aktivitami v rámci projektu Cesta k přirozenému životu. Součástí těchto aktivit je mimo jiné:

  • Individuální motivace a asistence při podpoře klientů v přiměřené aktivitě během dne a zjišťování jejich možností
  • Individuální plánování činností s klientem dle jeho přání a potřeb; spolupráce a zapojení opatrovníka, rodiny a blízkých lidí klienta
  • Prostřednictvím individuální asistence rozvoj dovedností, zkušeností a sebevědomí klientů; nácviky běžných praktických činností v běžném chodu domácnosti, vyřizování záležitostí mimo své bydliště apod.
  • Zapojování klientů do veřejného života pomocí individuální asistence v terénu - využívání běžně dostupných služeb - nakupování, doprava, návštěvy služeb, kulturních akcí apod.
  • Příprava klientů na možné pracovní uplatnění pomocí individuální asistence v terénu - zjišťování jejich možností, přání, motivace, cílené nácviky, návštěvy různých zaměstnavatelů.
  • Spolupráce se zaměstnavateli, vyjednávání možností uplatnění konkrétního klienta, stáže, exkurze; vyhledávání a navazování spolupráce s úřady a agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání.
  • Prostřednictvím individuální asistence podpora klientů v získávání pracovních dovedností.
  • Individuální asistence v podobě doprovodu klienta do případného zaměstnání v době adaptace.

Aktivity realizované v rámci projektu „Konečně venku“, jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Kontakt na koordinátora projektu

Lenka Veselková, DiS.
soc.veselkova@dnanovo.cz
tel. 734 671 465, 556 413 175

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Cesta k přirozenému životu

top