Projekt „Transformace Zámku Nová Horka“

01. 03. 2013
Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/28.01519

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v MSK a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Popis konečného stavu

Výstavbou novostavby ve Studénce vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, která bude poskytována 18 uživatelům.

Výstupy projektu

  • 4 domácnosti ve 4 bytech celkem pro 18 uživatelů
  • adekvátní vybavení sociální služby
  • bezbariérový objekt
  • zázemí pro personál a administrativní vedení zařízení

Výsledky projektu

  • vytvoření sociální služby DOZP v nově vybudované novostavbě ve Studénce
  • zkvalitnění života 18 uživatelům z organizace Zámek Nová Horka, p.o.
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Domov NaNovo, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 32 271 442,25 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 27 209 719,35 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 20 399 999,49 Kč
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 3 599 999,91 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 5 061 722,60 Kč

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

top