Sociální rehabilitace

01. 01. 2022

Registrační číslo:
2167044

Zvýšení závazného ukazatele:

Registrační číslo Druh sociální služby Závazný ukazatel příspěvek na provoz (v Kč)
rok 2022 rok 2023 rok 2024
2167044 sociální rehabilitace 2 527 000,- 2 788 000,- 2 843 000,-
top