Beseda s klienty ohledně transformace sociálních služeb

26. 03. 2024 v 15:48 hodin
Koncem března proběhla v naší organizaci beseda s paní Sladkou. Účastnili se jí lidé, kteří zažili ústavní péči a díky transformaci sociálních služeb se přestěhovali do nového typu bydlení jako je Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení či Podpora samostatného bydlení. Cílem besedy bylo porovnat život v ústavu se současným životem a zhodnotit, jakým způsobem transformace jejich životy posunula a obohatila. 
 
top