Rok 2021 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2021

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 8 598 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 3 692 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 3 939 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 3 671 000,- Kč
 Mimořádné dotace v souvislosti s COVID_19 z kapitoly 313:

Program podpory C – finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách

Domov pro osoby se ZP Studénka 1 335 833,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 610 610,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 662 604,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 613 447,- Kč
Sociální rehabilitace 95 868,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje:

Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 6 500 000,- Kč
Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 300 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“
v období 1. 1. 2020 – 31. 10. 2021
2 100 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Pořízení vícemístného vozidla pro převoz klientů“,
časová použitelnost 1. 1. 2021 - 31. 8. 2022
350 000,- Kč
top