Rok 2016 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2016

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 5 020 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 1 164 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 1 928 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 1 595 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 1 750 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 450 000,- Kč
top