Rok 2015 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2015

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 4 646 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 1 277 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 1 056 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 777 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Neúčelový příspěvek na provoz ÚZ 0 900 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 500 000,- Kč
top