Rok 2018 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2018

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 6 042 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 2 295 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 2 833 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 2 765 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 3 000 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 400 000,- Kč
top