Rok 2017 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2017

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 4 978 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 1 723 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 2 188 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 1 885 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 3 000 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 400 000,- Kč
top