Rok 2019 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2019

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 6 066 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 2 656 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 2 953 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 2 926 000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje pro všechny služby:

Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 3 200 000,- Kč
Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 260 000,- Kč
top