Rok 2020 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2020

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 6 514 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 2 894 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 3 142 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 3 082 000,- Kč

Mimořádné dotace v souvislosti s COVID_19 z kapitoly 313:

Program podpory C – finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
Domov pro osoby se ZP Studénka 592 589,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 308 900,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 334 181,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 317 288,- Kč
Sociální rehabilitace 18 196,- Kč

Program podpory D – pokrytí vícenákladů
Domov pro osoby se ZP Studénka 46 481,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 28 415,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 27 030,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 22 547,- Kč

Program podpory E – pokrytí vícenákladů
Domov pro osoby se ZP Studénka 159 483,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 53 684,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 53 372,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 47 637,- Kč

Individuální dotace – pokrytí vícenákladů
Domov pro osoby se ZP Studénka 21 073,- Kč

Dotační program MZ – finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s COVID-19:

Domov pro osoby se ZP Studénka 32 839,87 Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje:

Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 4 750 000,- Kč
Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 250 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“
v období 1. 1. 2020 – 31. 10. 2021
2 100 000,- Kč
investiční příspěvek na akci „Pořízení vícemístného vozidla pro převoz klientů“ 400 000,- Kč
top