Rok 2022 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2022

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 8 538 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 4 082 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 4 348 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 4 205 000,- Kč
Sociální rehabilitace 136 000,- Kč
 

Mimořádné dotace na úhradu výdajů souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny z kapitoly 313:

41 400,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 
Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 5 100 000,- Kč
Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 300 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Rekonstrukce a výstavba objektů
ve Skotnici“ v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
2 850 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Pořízení vozidla
pro převoz klientů“, časová použitelnost 1. 1. 2021 - 31. 8. 2022
350 000,- Kč
top