Rok 2023 Moravskoslezský kraj

01. 01. 2023

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz v rámci Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313, ÚZ 13305 pro jednotlivé služby:

Domov pro osoby se ZP Studénka 9 322 000,- Kč
Domov pro osoby se ZP Suchdol n.O.  3 815 000,- Kč
Chráněné bydlení Nový Jičín 4 163 000,- Kč
Chráněné bydlení Kopřivnice 4 434 000,- Kč
Chráněné bydlení Sedlnice 4 289 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 3 100 000,- Kč
Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 300 000,- Kč
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v
Suchdole nad Odrou ÚZ 252 
451 140,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Rekonstrukce a výstavba objektů
ve Skotnici“ v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023  
2 672 130,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Pořízení vícemístného vozidla
s bezbariérovou úpravou“, časová použitelnost
1. 9. 2022 - 30. 6. 2023                                   
900 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Pořízení automobilu s bezbariérovou
úpravou“, časová použitelnost 1. 1. 2023 - 31. 8. 2023 
960 000,- Kč
Investiční příspěvek na Demolici objektu v rámci projektu
„Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“, časová použitelnost
do 31. 12. 2023   
275 000,- Kč
Investiční příspěvek na akci „Dešťová a splašková kanalizace“,
časová použitelnost 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023         
232 302,98 Kč
Investiční příspěvek na akci „Pořízení zahradního altánu v
Suchdole nad Odrou“, časová použitelnost 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023  
250 000,- Kč
top